Kalite Politikamız

Kalite Politikamız

Kalite yönetim sistemimizin ISO 9001 standardının gereklerini yerine getirecek şekilde dokümante edilmesi, belgelendirilmesi ve sürekli iyileştirilmesi, 

 

Toplam Kalite felsefesini esas alarak, takım ruhu içerisinde şirket ve birim hedeflerine ulaşılması, 

 

İş süreçlerimizin öz değerlendirme süreci ile gözden geçirilerek, performansımızı geliştirecek önleyici yaklaşımların belirlenmesi, 

 

Yasalara uygun şekilde vatandaşlarımızın ve çalışanlarımızın memnuniyetinin gözetilmesi,

 

Sürekli iyileştirme yaklaşımı doğrultusunda tüm süreçlerimizde verimliliğin yükseltilmesi, 

 

Yenilikçi ve yaratıcı yaklaşımların cesaretlendirilmesi, teknik ve davranışsal yetkinlikleri artıracak eğitimlerin gerçekleştirilmesi yönünde; faaliyetlerimizi Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri ile birlikte bütünleşik bir şekilde yöneterek, örnek bir kurum/kuruluş olmak için tüm gücümüzle çalışıyoruz.

 

© Copyright 2020 Tesbor. Tüm hakları saklıdır